Charity, certifikáty a spolupráce

Certifikáty a spolupráce

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základní pilíř MŠ Wonderland
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001847

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu společného vzdělávání dětí. Aktivity projektu umožní vytvoření motivujícího prostředí pro učení a maximální individuální rozvoj dětí i učitelů. Pedagogičtí pracovníci získají vědomosti a dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivně pracovat s heterogenní skupinou dětí a nikoho nediskriminovat. Projekt celkově podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé mateřské školky.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školky ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, přispět k jejich profesnímu růstu a podpořit přirozený vývoj dětí, zlepšovat jejich výsledky a současně snižovat nerovnosti.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Charity

Kočíčí útulek

Ve školním roce 2016/2017 jsme podpořili opuštěné kočičky v 1. Kočičím útulku.