O školce

Mateřské školy Wonderland
- druhý domov pro vaše děti

  • Naše mateřské školy sídlí v Praze.
  • Máme 3 pobočky ( Háje, Hrnčíře a Libuš )
  • Nabízíme umístění dětí ve třídách anglických, českých i ve třídách s programem montessori
  • Podporujeme enviromentální vzdělávání (bio strava, ekologické programy, ekologicky šetrné prostředky)
  • Zajišťujeme celo prázdninový letní program
  • Nabízíme pestrý výběr kroužků, kterých se mohou účastnit i děti nedocházející do našich školek
  • Zajišťujeme anglickou školní družinu pro školáčky

Osvědčené metody výuky se skvělými výsledky

Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké je, uznáváme ho jako osobnost, nasloucháme mu a rozvíjíme jeho potenciality. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Otevřít více

Využíváme zejména těchto metod:

Prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.
Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.
Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.
Hra dětí a tvořivá dramatika je další důležitou metodou, která vychází především z principu hry a prožitku.

Učení hrou, kreativita, zábava a inspirace

Bezpečné a útulné prostředí

Naše školky disponují útulnými a moderními hernami a učebnami stejně tak jako krásně vybavenými zahradami. Široké spektrum učebních pomůcek a hraček, které odpovídají věkovým potřebám dětí jsou samozřejmostí.

Dětem je poskytnuta možnost využívat montessorri pomůcky a edukační hračky nejrůznějších úrovní.Učebny jsou bohatě vybaveny výtvarnými materiály, které se denně používají.

Otevřít více

V našich moderních a čistých hygienických zázemích zprostředkováváme bezpečná antibakteriální samoobslužná mýdla, vysoušeče rukou apod. Ve spinkárnách pouštíme dětem příjemnou, uklidňující hudbu. Velmi dbáme na dodržování hygienických norem. Každé dítě má svou postýlku a čisté povlečení. Přísun čerstvého vzduchu ve všech hernách je každodenní nutností.

Na školních zahradách naleznete kromě zábavných a sportovních prvků i edukativní hračky, jako jsou dopravní značky, hry atd. Herní prvky na zahradě jsou opatřeny certifikátem a každoročně procházejí revizí.V letních měsících se děti mohou osvěžit v bazénku či pod dětskými rozprašovači, pod kterými tak rádi dovádějí.

V teplých letních měsících dbáme na to, aby byly děti natřené opalovacím krémem s UV faktorem, nosily letní kloboučky a sluneční brýle.

V zimních měsících naopak dbáme na teplé oblečení a pro citlivé děti jsou připravené i krémy na obličej.

Velmi dbáme na bezpečnost, a proto je vyzvedávání dětí ze školky podmíněno vyplněním formuláře, v kterém zákonný zástupce dítěte určí kdo je oprávněn dítě ze školky vyzvedávat.

Zdravé stravování pro děti i personál

Dbáme na zdravé a kvalitní stravování předškolních dětí a proto spolupracujeme s českou firmou Bionea, která vaří v co největší možné míře z lokálních biopotravin. Bionea zohledňuje veškeré nutriční požadavky na správnou skladbu jídel a vychází vstříc i rodičům, kteří pro své děti požadují speciální upravu jídel.Proto se k nám do školky dodávají i jídla bez lepku, vajec či mléčných produktů.

Otevřít více

Výběr mezi masovou a vegetariánskou verzí jídel je samozřejmostí.
Stejně tak jako obědy i svačinky jsou doplňovány pravidelný přísunem ovoce a zeleniny.
V MŠ Wonderland se pro děti snažíme zajistit co nejpestřejší stravu, která je vyvážená a odpovídá moderním požadavkům na dětskou výživu. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu. Děti se mohou obsloužit samy v průběhu celého dne, kdy jim je podávána čerstvá voda. K dispozici je také Bio čaj a mléko všech typů.

Zažijte milou a vstřícnou atmosféru v naší školce

+ 420 774 988 101