O školce

Mateřské školy Wonderland
- druhý domov pro vaše děti

 • Naše mateřské školy sídlí v Praze.
 • Máme 3 pobočky (Háje, Hrnčíře a Libuš).
 • Nabízíme umístění dětí ve třídách anglických, českých.
 • Podporujeme enviromentální vzdělávání (bio strava, ekologické programy, ekologicky šetrné prostředky).
 • Zajišťujeme letní program (v délce celých prázdnin).
 • Nabízíme pestrý výběr kroužků, kterých se mohou účastnit i děti nedocházející do našich školek.
 • Zajišťujeme anglickou školní družinu pro školáčky.

Osvědčené metody výuky se skvělými výsledky

Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké je uznáváme ho jako osobnost, nasloucháme mu a rozvíjíme jeho potenciál. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Otevřít více

Využíváme zejména těchto metod:

Prožitkového a kooperativního učení hrou a takových činnosí dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.
Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.
Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.
Hra dětí a tvořivá dramatika je další důležitou metodou, která vychází především z principu hry a prožitku.

Učení hrou, kreativita, zábava a inspirace

Bezpečné a útulné prostředí

Naše školky disponují útulnými a moderními hernami a učebnami stejně tak, jako krásně vybavenými zahradami. Široké spektrum učebních pomůcek a hraček, které odpovídá věkovým potřebám dětí jsou samozřejmostí.

Dětem je poskytnuta možnost využívat edukační hračky nejrůznějších úrovní.Učebny jsou bohatě vybaveny výtvarnými materiály, které se denně používají.

Otevřít více

V našich moderních a čistých hygienických zázemích zprostředkováváme bezpečná antibakteriální samoobslužná mýdla, vysoušeče rukou apod. Ve spinkárnách pouštíme dětem příjemnou, uklidňující hudbu. Velmi dbáme na dodržování hygienických norem. Každé dítě má svou postýlku a čisté povlečení. Přísun čerstvého vzduchu ve všech hernách je každodenní nutností.

Na školních zahradách naleznete kromě zábavných a sportovních prvků i edukativní hračky jako jsou dopravní značky, hry atd. Herní prvky na zahradě jsou opatřeny certifikátem a každoročně procházejí revizí. V letních měsících se děti mohou osvěžit v bazénku či pod tolik oblíbenými dětskými rozprašovači.

V teplých letních měsících dbáme na to, aby byly děti natřené opalovacím krémem s UV faktorem, nosily letní kloboučky a sluneční brýle.

V zimních měsících naopak dbáme na teplé oblečení a pro děti s citlivou pletí jsou připravené i krémy na obličej.

Velmi dbáme na bezpečnost, a proto je vyzvedávání dětí ze školky podmíněno vyplněním formuláře, ve kterém zákonný zástupce dítěte určí, kdo je oprávněn dítě ze školky vyzvedávat.

Zdravé stravování pro děti i personál

Dbáme na zdravé, vyvážené a pestré stravování všech dětí, a proto spolupracujeme s českou firmou Ekolandia. Jídlo je připravováno výhradně z čerstvých surovin. Vše se vaří brzy ráno nebo kuchaři využívají metodu sous vide - noční dlouhé vaření při nízké teplotě, aby maso bylo šťavnaté a v jídle zůstaly zachovány minerály a vitamíny. Jídelníček je tvořen ve spolupráci s nutriční terapeutkou Bc. Martinou Kučerovou.

Ekolandia zohledňuje veškeré nutriční požadavky na správnou skladbu jídel a vychází vstříc i rodičům, kteří pro své děti požadují speciální úpravu jídel. Proto se k nám do školky dodávají také jídla bez lepku, vajec či mléčných produktů.

Otevřít více

Výběr mezi masovou a vegetariánskou verzí jídel je samozřejmostí.
Stejně jako obědy tak i svačinky jsou doplňovány pravidelným přísunem ovoce a zeleniny.
V MŠ Wonderland se pro děti snažíme zajistit co nejpestřejší stravu, která je vyvážená a odpovídá moderním požadavkům na dětskou výživu. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu. Děti se mohou obsloužit samy v průběhu celého dne, kdy jim je podávána čerstvá voda. K dispozici je také čaj v bio kvalitě a mléko všech typů.

Používáme UV lampu pro sterilizaci místností

Co vše přístroj dokáže?

 • Téměř úplné odstranění mikrobů, kteří bývají příčinou nachlazení, infekcí, astmatu a různých alergických příznaků.
 • Rychlá a efektivní sterilizace bez poškození sterilizovaných povrchů.
 • Vyčištění bez chemických prostředků a tedy i bez často nepříjemného zápachu a škodlivin.
 • Hypoalergická dezinfekce povrchů kuchyní a kuchyňského vybavení, postelí, pohovek, hraček, atd.

Více informací zde

Zažijte milou a vstřícnou atmosféru v naší školce

+ 420 774 988 102

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Více informací naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.