Naši sponzoři

Rádi bychom poděkovali všem organizacím, ale především i jednotlivým fyzickým osobám, které přispěly svými dary k rozvoji Mateřské školy Wonderland. Všech příspěvků a darů si velice vážíme. Jsme si vědomi, že pomáháte podporovat výchovu a vzdělávání našich dětí.

Naše poděkování patří:

  • všem rodičům, kteří obohacují rozličnými kulinářskými výtvory akce školky, mezi něž patří například vánoční koncert, Velikonoce, či Halloween
  • paní Sernické, která nám věnovala herní prvek na pobočku Háje
  • rodičům Elly a Erica Bártíka za darování repro beden