Naši sponzoři

Rádi bychom poděkovali všem organizacím, ale především i jednotlivým fyzickým osobám, které přispěly svými dary k rozvoji Mateřské školy Wonderland. Všech příspěvků a darů si velice vážíme. Jsme si vědomi, že pomáháte podporovat výchovu a vzdělávání našich dětí.

Napříč školními roky

  • Děkujeme všem rodičům, kteří obohacují rozličnými kulinářskými výtvory akce školky, mezi něž patří například vánoční koncert, Velikonoce, či Halloween.

Školní rok 2018/2019

  • Paní Sernická nám věnovala herní prvek na pobočku Háje, děkujeme.
  • Děkujeme rodičům Elly a Erica Bártíka za darování repro beden.